Zespół

Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Pracownicy

dr hab. Magdalena Remisiewicz

Kierownik Stacji Badania Wędrówek Ptaków (SBWP), adiunkt habilitowany.

dr inż. Jarosław K. Nowakowski

Starszy specjalista, kierownik Programu Badawczego Akcja Bałtycka (AB)

mgr Krzysztof Stępniewski

Pracownik techniczny, doktorant

mgr Weronika Konkol

Pracownik techniczny

Wioletta Wójcik

Pracownik techniczny

dr Marc Burman

Staż podoktorski

Doktoranci

Magistranci

Agata Pinszke

magistrant

Licencjaci

Aktualnie brak